Organisatie en aanmelden

De bijles vindt na schooltijd plaats. De begeleiding duurt 1 uur, waarvan 45 minuten voor de daadwerkelijke begeleiding, met 5 minuten inloop vooraf en tot besluit 10 minuten om aan ouders/verzorgers te laten zien wat we hebben gedaan.

Er kan gekozen worden zowel voor individuele begeleiding als voor het werken in kleine groepjes van minimaal 2 en maximaal 8 kinderen. De groepjes zijn samengesteld per vraagstelling. Per les wordt er één vakgebied behandeld. Voorafgaand aan de bijles informeer ik naar het niveau van je kind. Dit kun je bij de school navragen. Op deze manier krijgen we inzicht in de beginsituatie van jouw kind.

Omdat niet vooraf kan worden ingeschat hoeveel lessen voor jouw kind wenselijk zijn, zal dit op basis van de resultaten in  onderling overleg worden vastgesteld.

Tarief
Voor het volgen van de bijles breng ik 35 euro in rekening per leerling per groepsles. Dat is inclusief de materiaalkosten. Voor individuele begeleiding breng ik 40 euro in rekening.

Betaling
Je kunt zelf een keuze maken voor de wijze van betaling: contante betaling aan het begin van de les of overmaking vooraf. Je kunt dit op het aanmeldingsformulier vermelden.

Locatie
De lessen worden gegeven op OBS De Kajuit, Eendracht 2  –  1423 ET Uithoorn.

Aanmelding

Je kunt je kind voor de bijlessen aanmelden door het

B wise Aanmeldingsformulier versie 12 september 2017

te downloaden en te printen. Vul het afgedrukte formulier volledig in en onderteken het.

Stuur het vervolgens op of geef het af op het vermelde adres. De aanmelding is pas definitief als ik het volledig ingevulde en ondertekende formulier van je heb ontvangen.

Ik raad je aan de Huisregels goed door te lezen. Hierin staat alle informatie betreffende de bijles. De aanmelding is pas definitief als ik het ingevulde formulier van je heb ontvangen.

Download het Aanmeldingsformulier:

B wise Aanmeldingsformulier versie 12 september 2017